Skolens værdigrundlag

Vision

Risbjergskolen vil være værdsat som en skole, hvor mod er bærende for en kultur, der er kendetegnet ved udvikling, faglighed og nærvær.

 

Værdiord:

  • Mod

  • Udvikling

  • Faglighed

  • Nærvær

 

Mission:

Vi vil mod

Vi vil på Risbjergskolen udvise mod - både i faglige og sociale sammenhænge.

 

Vi vil udvikling

Vi vil udvikle den enkelte elevs særlige kompetencer og samtidig udvikle organisationen. 

Vi vil at udviklingen sker på en måde, så den enkelte føler et tæt ejerskab til udviklingsprocessen.

 

Vi vil faglighed

Vi vil fortsat have et meget højt fagligt niveau og udbygge dette ved målrettet at dyrke den enkeltes personlige og faglige kompetencer.

 

Vi vil nærvær

Vi vil være inspirationskilder for hinanden således, at vi ved vores nærvær og relationskompetencer fremmer hinandens største personlige og faglige potientiale.