Uddannelsesvejledning

Alle elever og unge under 25 kan få vejledning om valg af ungdomsuddannelse ved at kontakte uddannelsesvejlederne i den kommunale ungeindsats (nyt vindue).

Det er også her du kan få hjælp til forberedende tilbud, hvis du er færdig med folkeskolen, men endnu ikke helt klar til at vælge eller påbegynde en ungdomsuddannelse. Hvis du går i folkeskole, har du en vejleder på din egen folkeskole.