Lukke- og feriedage

I Hvidovre har skolerne fælles plan for ferie- og fridage. Udover de vedtagne fridage på skolerne, kan den enkelte skole arrangere lørdagsundervisning mod at eleverne får erstatningsfri på en skoledag.