Forsikring

Hvidovre Kommune har ikke tegnet forsikring, der dækker ulykkestilfælde, hvor børnene kommer til skade. Eventuelle tandskader behandles af den Kommunale tandpleje indtil barnet fylder 18 år.

Såfremt skaden kræver behandling efter barnet er fyldt 18 år, må denne behandling ske hos egen tandlæge og for egen regning.

Hvidovre Kommune opfordrer alle forældre til, at tegne en heltidsulykkeforsikring for deres børn omfattende tandskader og skader der giver varigt mén.

Under kørsel i Bussen, Stifinderen er børnene dækket af bussens ansvarsforsikring.

Ligeledes har SFO’en, skolen, Kommunen ingen forsikring som dækker, hvis dit barn får ødelagt noget eller hvis det mister tøj, sko, legetøj, mobil, Ipad og lignende.