Info om SFO Risbjerg

Vi arbejder med fællesskaber på flere niveauer

I SFO’en arbejder vi med både uforpligtende og forpligtende fællesskaber. Vi har hver dag alle vores værksteder og aktivitetszoner åbne hvor børnene frit kan vælge og hoppe ind og ud af aktiviteten. Derudover har vi to aktivitetsperioder om året af henholdsvis 10 og 12 ugers varighed. Inden en ny aktivitetsperiode starter, sendes et katalog ud til alle børn og forældre. I dette katalog er der en masse forskellige aktiviteter og imellem dem skal alle børn prioritere imellem nogle hold de gerne vil gå på. Alle børn skal gå til mindst en aktivitet om ugen i de to perioder. Når man så er starter på et hold så går man på holdet, som er med den eller de samme voksne hver gang, den samme ugedag og det samme tidsrum for hele perioden, samt den samme børnegruppe.

Vi har også områder som ikke er voksenstyrede eller aktivitetsbaseret. Vi har forskellige områder udenfor til fri leg og derudover har vi et stort stillerum hvor børn kan som, har brug for ro, trøst, en pause, et hvil og så videre kan søge hen. Vi har også en lege zone som er indrettet med en masse forskellige legestationer hvor børnene kan lege i mindre grupper.

 

Vi servere en let eftermiddagssnack

Hver dag servere vi en let eftermiddagssnack som børnene kan spise i vores køkken/cafe. Her forsøger vi nogle gange at introducere børnene til noget nyt som de måske ikke kender i forvejen. Vores eftermiddagssnack kan variere imellem rugbrød med pålæg, kiks og grønsagsstænger, hjemmelavede focaccia, frugt, knækbrød, pastasalat og meget mere.

 

Kommunikation og samarbejde er vigtigt

Vi har et stort fokus på kommunikation og vi vil gerne lærer børnene at bruge deres stemmer og indgå i dialog. Dette kommer til udtryk i det daglige samvær med børnene, i aktiviteterne, konfliktløsning og også hvis man ønsker at stoppe på et hold man er tilmeldt eller starte på et nyt. Derudover arbejder vi med, at vi ikke skælder ud, samt at vi bestræber os på at have en sprogkultur hvor vi undgår negationer. I stedet for at fortælle børnene hvad de ikke må, fortæller vi hvad de godt må, hvor de kan gøre de ting de gerne vil og generel guidning. Vi har fokus på at skabe et rummeligt og inkluderende miljø hvor der skal være plads til alle.

Vi værdsætter det gode samarbejde med forældrene og udover hverdagssamarbejdet har vi også et forældreråd. I vores forældreråd sidder der forældre som repræsenterer forældregruppen i SFO’en. I forældrerådet arbejder vi med tiltag, udvikling af SFO’en, udvikling af forældre – SFO-samarbejdet, principper osv. Der er en enkelt repræsentant fra forældrerådet som sidder med i skolebestyrelsen. Der er 6 årlige møder i forældrerådet.

Vi møder alle ind hver dag for at gøre vores absolut bedste for at giver børnene i SFO Risbjerg den bedst mulige dag. Vi tror på god og åben dialog. Vi ønsker at forældrene kommer i SFO’en så vi også kan se jer og hilse på jer, samt få både den officielle hverdagsdialog omkring børnene men også den mere uofficielle dialog i mødet som mennesker. Hvis man nogensinde er i tvivl om noget, om man er barn eller voksen, skal man altid bare komme til os og så finder vi ud af det sammen. Vi værdsætter og forventer den gode tone i det samarbejde vi skal have. Det er i samarbejdet mellem SFO, skole og hjem at vi kan skabe de bedste rammer for udvikling, trivsel, læring og dannelse hos det enkelte barn.

 

SFO Risbjerg er en del af Risbjergskolen

SFO Risbjerg er en del af Risbjergskolen. Det betyder at de overordnede regler vi har er gældende for hele organisationen – fx mobiltelefonspolitikken, sundhedspolitikken, kommunikationsstrategien osv. Politikker og principper for skole og SFO kan findes på hjemmesiden.

 

Personalesammensætningen

I Risbjerg SFO har vi en bred vifte af medarbejdere og gruppen består af: pædagoger, psykomotoriske terapeuter, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere (hvor næste alle har nogle andre uddannelsesmæssige baggrunde), samt studerende fra både pædagoguddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen. Alle medarbejderne i Risbjerg SFO er hos fordi de hver især har noget værdifuldt og byde ind med og sammen kan skabe den bedste SFO for de børn som vi har fornøjelsen af at have hos os. Hvor mange vi er, kan variere alt efter antallet af studerende og vores børnetal.