Evaluering og afgangsprøver

For at sikre en høj kvalitet af læring og trivsel i folkeskolen bliver skolerne målt i forhold til forskellige kriterier. Forældre og elever samt personale giver skolerne feedback blandt andet igennem spørgeskemaundersøgelser.

Alle undersøgelser og rapporter er offentligt tilgængelige og derfor vil du kunne finde disse for dit barns skole, stillet op sammen med resten af Hvidovre kommunes skoler.

Her vil du også finde skolernes karaktergennemsnit for afgangseksamen.

Herunder kan du læse mere om skolens evaluerings- og prøveresultater.

Luk alle
Åbn alle

Elever vil blive bedømt med standpunktskarakterer, to gange årligt, fra de går i 8. klasse. Man bliver bedømt i alle fag og i projektopgaven på 9. årgang. Projektopgavens bedømmelse er frivillig om man vil have på sit endelige karakterblad efter end afgangseksamen.

Til afgangseksamen er dansk, matematik, engelsk og naturfag obligatoriske eksamener. Derudover vil der være to udtræksfag som eleverne bliver bekendt med i april måned inden eksamen.

På nedenstående link kan du se et samlet karaktergennemsnittet for skolen for de obligatoriske fag samt de to udtræksfag.

Du kan læse mere om karaktergennemsnittet for skolen på uddannelsesstatistik.dk (nyt vindue).

Folkeskolens kvalitetsrapport er et værktøj til at styre efter mål og resultater. Den skal vise kommunalbestyrelsen hvordan kommunen og dens skoler lever op til de politiske mål.