Skolebestyrelsen

Medlemmer, principper og referater

Luk alle
Åbn alle

Alle skoler har en skolebestyrelse. I skolebestyrelsen samarbejder forældre, elever og skolens personale om udviklingen af skolen.

Forældrerepræsentanter

Carsten Gutfeld Telling, formand
Søren Krogh Nielsen, næstformand
Julie Iben Rothe
Christian Løn
Thea Zumberi Traulsen
Charlotte Strandfeldt
Katrine Høybye Frederiksen


Medarbejderrepræsentanter

Peter Teglskov, SFO
Flemming Bech


Ledelsesrepræsentanter

Morten Herrguth Jensen, Faglig leder for SFO & 0.-3. årgang
Tania Kristiansen, Faglig leder for 6.-9. årgang
Lis Apitz, skoleleder
Casper Lauridsen, Faglig leder for 4 & 5. årgang samt ressourcecenter


Elevrepræsentanter

Formand: Niclas 9.b
Næstformand: Fiona 9.b

Alle skolebestyrelser skal formulere principper for den retning man ønsker, at skolen skal bevæge sig. Principperne skal blandt andet afspejle, hvilke værdier man ønsker, skolen skal præges af fx i forhold til undervisningens organisering og for samarbejdet mellem skole og hjem. Skolebestyrelsen afgør løbende, om der er behov for at ændre principperne for at sikre, at hensigten med principperne kommer til udtryk i skolens dagligdag.

Læs skolebestyrelsens principper for:

Læs formanden for skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret: